HomeCasesInstrumenterFra gammel til ny softwarearki...

Fra gammel til ny
softwarearkitektur

Fida Biosystems

Udviklingsassistance

Hvor dybt skal man som nystartet virksomhed dykke ned i softwareudvikling, når man ikke har nogen softwareingeniører på holdet? Det var det centrale spørgsmål, da Fida Biosystems (FB) kontaktede os med henblik på udviklingsassistance.

Udfordringen for FB var, at de stod med et farmaceutisk instrument med store perspektiver, men manglede ekspertisen til at levere en brugerflade med den ønskede funktionalitet. Det var helt centralt for produktet, at brugerfladen fremstod intuitiv og letgenkendelig for at sikre en god brugeroplevelse.

GPower hjalp os med at løse vores programmeringsmæssige udfordringer, samtidig med at de lærte os nye aspekter af LabVIEW-baseret programmering. Samarbejdet med GPower har været nemt, lærerigt, og effektivt. Vi kan varmt anbefale GPower.

Fida Biosystems

Rådgivende konsulenter

Løsningen blev en konsulentaftale, hvor vi hos GPower stillede know-how og udviklingsassistance til rådighed, mens FB selv leverede størstedelen af udviklingsarbejdet.

I første omgang analyserede vi den eksisterende kode, og kom herefter med en anbefaling til en ny arkitektur, som bl.a. havde fokus på ensartethed og robusthed. Da først rammen var på plads, kunne FB selv begynde at oversætte kode fra den gamle software til den nye arkitektur. Foruden at det sparede dem for en masse konsulenttimer, styrkede det samtidig deres kompetencer inden for softwareudvikling, idet de havde os med på sidelinjen til at skære de vanskeligste brikker til såsom hardwaredrivere og customized controls.

Resultatet

Med denne løsning fik FB gavn af vores ekspertise, mens de beholdt fuld kontrol over deres software. Samtidig gav det deres medarbejdere tid til at fokusere på deres produkt frem for at skulle løse komplicerede softwareudfordringer, som ellers lå uden for deres kompentencefelt.