Skip links

GPower Projekter

Vil I effektivisere processer, minimere ressourcespild eller teste nye produkter? Vi har erfaring med at løse projekter i alt fra store produktionsmiljøer til mindre test- og udviklingsafdelinger.

Fra delopgave til totalløsning

Skal I have foretaget en mindre tilpasning af jeres testsystem, eller har I nærmere brug for en større analyse og vurdering af et nyt automatiseringssystem? Hos GPower er vi blandt de førende eksperter i Europa i forhold til at bygge specialiserede måleinstrumenter, signalgeneratorer og controllere til projekter inden for automatisering, simulering og test.
1Artboard 1

Vi automatiserer

Vil I opnå større stabilitet, højere sikkerhed og øget effektivitet med automatisering?

Læs mere
1Artboard 1

Vi tester

Tester I produkter og processer i jeres produktion, udviklingsafdeling eller laboratorium?

Læs mere
1Artboard 1

Vi simulerer

Har I et produkt, som er svært at afprøve, fordi det er stort, dyrt eller ikke findes endnu?

Læs mere
1Artboard 1

Vi bygger instrumenter

Vi bygger controllere, måleinstrumenter og signalgeneratorer, så de passer til jer.

Læs mere

Hvilke typer af projekter kan vi løse?

Nedenfor har vi indsat et udsnit af use-cases, som giver et indblik i, hvilke projekter vi kan løse. Kontakt os her for at høre mere.

Bør I automatisere?

Hvornår kan det betale sig at automatisere, og skal alle processer automatiseres for at opnå den ønskede produktivitet?

Ved grundig analyse af arbejdsgange og procesparametre kan vi vurdere, hvor I bør sætte ind for at opnå de største effekter.

Har I styr på sporbarheden?

Det er vigtigt at kunne dokumentere kvaliteten af sine produkter, hvilket kan ske via sporbarhed.

Vi tilbyder løsninger, som sikrer denne sporbarhed – og som dermed sikrer jeres processer.

Fungerer jeres processer?

Har I behov for at lave mange målinger på samme tid for at vurdere, om en proces fungerer som specificeret?

Med vores instrumenter og et automatiseret testsystem letter vi måleprocessen, gemmer resultaterne og sikrer kvaliteten.

Optimér processer

Har I én eller flere processer, som skal optimeres med det formål at øge effektiviteten?

Vores industrielle controllere løser opgaver af denne type med langt større fleksibilitet og kundetilpasning end de traditionelle løsninger på markedet.

Overhold standarderne

Overholder I standarderne og lovgivningen inden for jeres område?

Ved hjælp af test og måling kan vi blandt andet analysere og vurdere, hvorvidt I overholder de gældende retningslinjer.

Log værdifuld data

Udvælger I jeres målinger, så I kun skal bruge ressourcer på værdifulde datasæt?

Vores løsninger sikrer jer en høj kvalitet ved dataopsamling – løsninger med fokus på datakvalitet frem for datakvantitet i forbindelse med datalogning.

Lav løbende kontrol

Har I brug for at lave løbende kontrol af for eksempel olietryk, vibrationer eller varmeudledning på transportmidler som skibe eller biler?

Med data fra vores instrumentering kan I blandt andet optimere forbruget, ligesom I også kan øge sikkerheden.

Mål jeres data

Skal I måle en skiftende temperatur eller en hurtig ændring i hastighed?

Vi står klar med instrumenter, som kan implementeres på enten nye eller eksisterende systemer i alle typer af industrier.

Reducér jeres omkostninger

Få hjælp til, hvornår det kan betale sig at automatisere

Kører jeres maskiner så effektivt som muligt?

Med vores modulære instrumenter kan vi blandt andet reducere jeres daglige driftsomkostninger ved at sikre, at jeres maskiner betjenes optimalt, og at de for eksempel kun kører, når det er nødvendigt.

Eksperter i LabVIEW og TestStand

Foruden at vores tekniske direktør er den eneste LabVIEW Champion i Danmark, er kendetegnet for vores udviklingsafdeling også, at alle udviklere er certificeret i enten LabVIEW, TestStand eller begge dele, hvilket skaber en stærkt fundament for at udvikle software-løsninger af høj kvalitet.
Med vores koncept vil I opnå:

Højere kvalitet

Lavere omkostninger

Kortere udviklingstid

Større fleksibilitet
En uddybning af GPowers projektkoncept
Væk fra traditionel projektløsning

Hos GPower bevæger vi os væk fra traditionel projektløsning inden for test, måling og styring ved at tage afsæt i en robust softwarebase bestående af egenudviklede basisbiblioteker og velafprøvede moduler fra tidligere projekter. Denne tilgang betyder blandt andet, at vi i mange tilfælde kan levere projekter, som kun består af 20-30 % ny kildekode, hvilket typisk resulterer i højere kvalitet, lavere omkostninger, kortere udviklingstid og større fleksibilitet.

LÆS MERE OM VORES PROJEKTKONCEPT
Få ideer til, hvordan vi kan gøre en forskel i forhold til jeres næste projekt.
Hvilke platforme arbejder vi med?
Vores modulære software og hardware gør det muligt for os at lave alt fra klassisk instrumentering med embedded løsninger til implementering på applikationer som desktop, industrial og mobile.
Vi gør brug af desktop som platform
Vi gør brug af industrial som platform
Vi gør brug af enterprise som platform
Vi gør brug af mobile som platform
Vil du vide mere om pris og funktionalitet?
Skriv til os, og vi vender tilbage i løbet af 24 timer.


    Return to top of page