Skip links

Provider

Skal I forbinde serienumre til produktkategorier, produkter eller produktvarianter? Med GPowers Provider kan I specificere testforskelle mellem varianter og specifikke serienumre.

Hvad er Provider?

Provider er interfacet mellem ProFactory og jeres produkter. ProFactory definerer en UUT (Unit Under Test). En UUT har altid et serienummer, og dette serienummer hører altid til mindst et produkt. Det kan være en variant af et produkt, som kan være en del af en kategori, men serienummeret <-> produktet er obligatorisk.

De fleste konfigurationer, du foretager med ProFactory, er forbundet med en eller flere UUT’er: En udførelsesregel gælder for en eller flere UUT’er, en test gælder for en eller flere UUT’er og så videre. Enhver UUT skal identificeres, så ProFactory ved, hvad der skal ske med denne.

Gå tilbage til ProFactory
Provider GPower

Provider – en del af softwaren i ProFactory

ProFactory Software GPower

UUT-identifikation og MES-integration

UUT-identifikation

 

Identifikation starter med at angive serienummeret, som enten indtastes eller scannes. Givet serienummeret sørger Provideren for at hente det tilknyttede produkt og eventuelt variant og kategori. Provideren kan få disse oplysninger på én af ​​tre måder:

  1. ProFactory sender en dialog for at bede operatøren om produktinformation. Hertil indtaster operatøren serienummeret, produktet og eventuelt varianten og kategorien
  2. Hvis I allerede har lagret produktdata i et produktstyringssystem, kan vi tilpasse Provider til at interagere med jeres produktadministrationssystem. Dette er en tilpasning, der normalt foretrækkes af større virksomheder, da ProFactory integreres med jeres eksisterende produktklassificering
  3. Hvis I ikke har et produktstyringssystem, men stadig foretrækker automatisk søgning af produktdata, kan vi levere et produktstyringssystem sammen med ProFactory. Med dette system kan I oprette produkter og gruppere disse i kategorier. Derudover kan I også oprette varianter af produkterne og definere unikke regler. Hvis I bruger fiksturer, giver vores produktadministrationssystem jer også mulighed for at definere forholdet mellem fikstur-ID’er og produkter.
MES-integration

Provider kan tilpasses, så den integrerer med jeres MES (Manufacturing Execution System). På denne måde kan ProFactory spørge jeres MES, om en identificeret UUT kan håndteres på denne station. Herefter vil ProFactory være i stand til at underrette jeres MES med henblik på, om testen er godkendt eller fejlet.

Download whitepaper for
mere information
Vil du vide mere om pris og funktionalitet?
Skriv til os, og vi vender tilbage i løbet af 24 timer.


Return to top of page