Skip links

Devizer

Spor jeres instrumenter, forbedre jeres testkvalitet og reducér jeres nedetid! Det er blandt andet disse funktionaliteter, som muliggøres med GPowers Devizer – en del af ProFactory.

Hvad er Devizer?

Devizer er den intelligente instrumentdriver, der gør det muligt at oprette en testsekvens og bruge den til alle produktvarianter med forskellige hardware på forskellige teststationer.

Devizer tilbyder hardwaretype- og kanalabstraktion, validering af funktionskrav, instrumentsporing og parameterisering af instrumentegenskaber. Devizer-drivere oprettes med LabVIEW og understøttes af TestStand. Med Devizer opretter du drivere med bare de nødvendige instrumentfunktioner, og flere funktioner kan tilføjes efterhånden, som de er nødvendige.

Hvorfor Devizer?
  • Brug lige det instrument, I har på hylden
  • Kan køre med de krævede instrumentspecifikationer
  • Fortsæt jeres test under planlagt og ikke-planlagte vedligehold
  • Reducér jeres reservedele markant
  • Test hurtigere og spar vedligeholdelsen af software
Gå tilbage til ProFactory
Devizer GPower

Devizer – en del af softwaren i ProFactory

ProFactory Software GPower

Hardwareabstraktion, validering og sporing

Hardwareabstraktion

Devizer er grundlæggende instrumentdrivere, der understøtter hardwareabstraktion. Men hvor traditionel hardwareabstraktion kræver, at udskiftelige instrumenter skal være samme type, hvor man kan kun udskifte en DMM med en anden DMM, tilbyder Devizer funktionel abstraktion. Du specificerer for eksempel ikke “DMM” i din testsekvens, men angiver i stedet “AI Voltage”. Ethvert passende instrument, der understøtter spændingslæsning, vil derefter være en mulig erstatning. Man kan dog udskifte et DMM med et DAQ-kort eller et oscilloskop, da de alle tilbyder ”AI Voltage”.

Validering af funktionelle krav

Hvad vil det sige at være udskiftelig med ”ethvert passende instrument”? Med Devizer specificerer man ikke bare “AI Voltage”, men specificerer også yderligere krav. For “AI Voltage” kan sådanne krav være nøjagtighed, opløsning og rækkevidde. Devizer validerer derefter de faktiske instrumenter på målteststationen, og tillader kun testen at køre, hvis alle instrumenter opfylder kravene i testsekvensen.

Traditionelt set vælger testudvikleren et specifikt instrument til deres test, og ingen tør herefter at ændre dette instrument til noget andet. For hvorfor var dette instrument valgt? Man vil ofte føle sig gift med specifikke instrumenter i årtier, hvilket gør forældelse til et problem. Med Devizer foretager testudvikleren et meget mere naturligt valg: Hvad skal måles, og hvilke krav skal denne måling opfylde? Ethvert instrument, der opfylder disse krav, kan køre denne test. Og hvis kravene ændres, ændres kravene i mastertestsekvensen, og du har øjeblikkelig verifikation af, hvilke teststationer der understøtter de nye krav med deres hardware. Hvis en station ikke understøtter de nye krav, kan du ændre hardware på netop den teststation. Med Devizer risikerer man ikke længere at køre en test på en forkert specificeret teststation med dårligere produktkvalitet, ligesom man heller ikke risikerer at skulle bruge et bestemt instrument til en test.

Instrumentsporing

For at hjælpe med vedligeholdelse og statistisk processtyring dokumenterer Devizer, hvilke instrumenter der bruges og med hvilken kalibreringstilstand.

Download whitepaper for
mere information

Kanalabstraktion, parametrisering og drivere

Kanalabstraktion

En meget almindelig vedligeholdelsessituation er at skulle flytte ledninger og kabler på en teststation. En instrumentkanal er måske stoppet med at arbejde, eller et stik kan være blevet beskadiget. Som med instrumenter abstraherer Devizer også kanaler. Testudvikleren sætter kanalaliaser i deres testsekvens, og tildeler derefter fysiske kanaler til disse på hver teststation. På denne måde forbliver den samme testsekvens gyldig gennem årene på mange stationer, da levetiden gennem vedligeholdelse afviger. At foretage en kanalskift på en teststation er bare en konfiguration i ProFactory, der simpelt udføres, og øjeblikkeligt dokumenteres.

Komplet parameterisering

Idet Supervizer parameteriserer alle testegenskaber, parameteriserer Devizer også alle hardwareegenskaber. Ikke kun instrumenter og kanaler, men også kommunikationsporte, instrumentadresser og instrumenter. Og til parallel- og batch-test med flere UUT’er på samme tid også pr. teststikdifferentiering. De dage, hvor tests og stationer krævede utallige timers vedligehold af lister og anden dokumentation, er væk. Nu har du ProFactory, hvor tests forbliver konstant, og konfiguration fra et centralt kontrolpanel dokumenterer vedligeholdelsen.

Devizer-drivere

Ethvert instrument, der administreres af Devizer, kræver en Devizer-driver. Som Devizer-udvikler kan du programmere dine egne Devizer-drivere med LabVIEW og bruge dem til at kontrollere dine instrumenter inden for LabVIEW eller TestStand. Den funktionelle abstraktion af Devizer giver mulighed for at implementere de funktioner, I har brug for fra hvert instrument, og gemme de mindre unødvendige funktioner til senere. På denne måde binder I ikke mere udviklingsindsats i en Devizer-driver, end I trækker værdi ud af, mens I stadig tillader instrumentdriveren at vokse i forhold til jeres fremtidige behov.

Devizer-drivere fra GPower

GPower tilbyder flere forudbyggede Devizer-drivere til forskellige instrumenter og instrumentsystemer. Forudbyggede Devizer-drivere er en hurtig genvej af høj kvalitet til at oprette og vedligeholde jeres Devizer-drivere. GPower Devizer-drivere kan leveres sammen med hardware, der er købt fra GPower, eller som købes separat til jeres egen hardware.

Download whitepaper for
mere information
Vil du vide mere om pris og funktionalitet?
Skriv til os, og vi vender tilbage i løbet af 24 timer.


Return to top of page