gpower-test-teststand

Vælg GPower – de højest certificerede inden for test [TestStand]

Har I brug for et nyt testsystem? Hos GPower har vi mange års erfaring med at udvikle specialiserede testsystemer til alt fra produktionsmiljøer til udviklingsafdelinger. De mange års erfaring bliver desuden understøttet af, at vi er de højest certificerede i Danmark inden for TestStand, som er et framework til testmanagement fra National Instruments.

Hvad betyder vores certificeringer for jer?

Hos GPower er vi de højest certificerede i Danmark inden for TestStand. Men hvad betyder det egentlig for jer? I udgangspunktet kan man argumentere for, at selve titlen ikke har en afgørende betydning, men at de medfølgende kompetencer derimod har. Det skyldes blandt andet, at certificeringerne er med til at skabe et fælles kompetencesæt i forhold til at udvikle testkoncepter af høj kvalitet og stor stabilitet.

Hvad kendetegner GPowers testkoncepter?

Kendetegnet ved GPowers testkoncepter er, at de bygger på et solidt software-fundament, som består af egenudviklede basisbiblioteker og velafprøvede moduler fra tidligere projekter. Det vil sige, at selvom vi i de fleste tilfælde bygger nye testsystemer, udvikler vi sjældent softwaren fra bunden, da vi i mange tilfælde kan genbruge dele af tidligere defineret kildekode. En tilgang, der typisk resulterer i højere kvalitet, lavere omkostninger, kortere udviklingstid og større fleksibilitet.

Det betyder vores testkoncepter for jer

Det vil sige, at selvom nye, kundetilpassede testsystemer umiddelbart kan virke som en både dyr og tidskrævende løsning, er disse systemer ofte vores anbefaling i stedet for at bygge videre på jeres eksisterende systemer: En anbefaling, der baserer sig på mange års erfaring med at se vores kunder spare både tid og penge ved at vælge skræddersyede testsystemer. Det skyldes, at skræddersyede systemer i langt højere grad kan opdage og foregribe fejl, ligesom de også kan effektivisere processer og øge produkters kvalitet. På samme tid undgår man også at vedligeholde gamle og ofte forældede systemer.

testsystemer-gpower

Vidste du, at GPower er eksperter i at udvikle testsystemer?

Laver I test i jeres produktion, udviklingsafdeling eller laboratorium? Hvis ikke, så læs her, hvorfor I bør overveje at begynde! Der er nemlig ikke kun tid og penge at spare…

En stigende efterspørgsel på testkoncepter

I løbet af de seneste par år har vi oplevet, at efterspørgslen på vores testkoncepter er steget markant. Men hvor tendensen tidligere har været, at vi har bygget videre på eksisterende systemer, har den i dag udviklet sig til, at vi mest af alt udvikler nye, kundetilpassede systemer.

Disse systemer baserer sig på vores filosofi om at tage afsæt i en robust softwarebase bestående af egenudviklede basisbiblioteker og velafprøvede moduler fra tidligere projekter. Denne tilgang betyder nemlig, at vi ikke skal udvikle softwaren fra bunden, men at vi i mange tilfælde kan levere projekter, som kun består af 20-30 % ny kildekode – en tilgang, der typisk resulterer i højere kvalitet, lavere omkostninger, kortere udviklingstid og større fleksibilitet.

Fra eksisterende til nye systemer

Det vil sige, at selvom nye, kundetilpassede systemer kan virke som en både dyr og tidskrævende løsning, er det langtfra tilfældet, idet vores projekter bygger på et solidt software-fundament.

Vores kunder oplever derfor, at de i sidste ende sparer både tid og penge, da de med vores skræddersyede testsystemer i langt højere grad kan opdage og foregribe fejl, ligesom de også kan effektivisere processer og øge produkters kvalitet. Og som prikken over i’et får de også et slutresultat af høj kvalitet og stor stabilitet, hvor de samtidig undgår at vedligeholde gamle og ofte forældede systemer.   

Hvilke brancher beskæftiger vi os med?

Vi rådgiver hele tiden nye industrier i test. Vi har derfor også kompetencerne og erfaringen til at rådgive jer, hvad end I kommer fra vind- eller medikoindustrien.